Home Automation

Av : Roger Samdal
Dato : 24.november 2017

Foto og illustrasjoner er (C) Roger Samdal 


Innhold
  Systemskisse og komponentoversikt
 Lysstyring med xComfort
 Varmestyring med xComfort
 Automatisering, sensorer, alarm og kamera
 Oppsett av Smart Home Controller
•  Oppsett av Room Controller Touch
•  Oppsett av Smart Dimmer
•  Nyttige tips
•  Smart Home Controller detaljer

 
Mitt smarthus prosjekt

Målet med dette prosjektet var å få automatisk styring av lys og varme, enkel betjening av dette lokalt og ikke minst fjernstyring fra nettbrett og smarttelefon. Økt sikkerhet med sensorer og automatisk varsling ved hendelser er også viktige aspekter ved en smarthusløsning.

Brukervennlighet står sentralt. Jeg er opptatt av at dette skal gjøre ting enklere, ikke mere komplisert.
Teknologien bak skal i størst mulig grad være usynlig.
  

Er smarthus teknologien moden?


Smarthus er ikke noe nytt, det har vært snakk om dette i flere år. Mitt første møte med dette var på slutten av 90 tallet hos Microsoft utenfor Seattle i USA, hvor de viste fremtidshjemmet. Det er først nå, mange år senere at brikkene begynner å falle på plass. Produktene og teknologiene begynner å modnes, men markedet er ennå uoversiktelig, med mange systemer og standarder som ikke er kompatible.

Bare fordi noe er teknisk mulig, betyr det ikke at man skal gjøre det. Man bør ha brukervennlighet i fokus. Brukeren skal ikke tilpasse seg teknologien, teknologien er noe som skal jobbe diskrè i bakgrunnen for å gjøre livet enklere og sikrere. Tenk på hvordan dette kan bidra til en verdiøkning av din bolig og ikke en petter smart løsning som neste eier river ut ved første anledning. Jeg er redd noen havner i den siste kategorien.

Tingenes internett - IoT

Det er flere ting som tyder på at smarthus vil bli vanligere i årene som kommer. Mange store aktører har kastet seg på Internet of things (IoT) bølgen. Noen av disse er: Apple, Google, Amazon, Microsoft, Samsung, LG, Cisco, IBM og Intel. I praksis har de aller fleste teknologiselskaper en IoT strategi. Men det gjestår en god del standardiseringsarbeid før alle kan snakke med alle, om de noen gang klarer det. Eaton bør også finne sine alierte og jobbe mot standardisering. Smart Home Controller og xComfort bør få et åpent grensesnitt som muliggjør integrasjon.
 

Smarthus er bare ett av flere elementer som inngår i tingenes internett. Tanken er at alt skal kobles sammen: huset, hjemmekinoen, datamaskinen, telefonen, kjøleskapet, vaskemaskinen, bilen, sykkelen, pulsmåleren, blodsukkermåleren mm. Kunstig intelligens og maskinlæring skal bearbeide alle dataene som samles inn og gjøre våre liv enklere og tryggere. Med så mye samlet på ett sted må sikkerheten også ivaretas på en god måte.

Man må tenke ende til ende sikkerhet. Endepunkter/sensorer med tilhørende firmware, kontrollerne med programvare og backend systemene med firewalls, samt all kommunikasjon mellom disse. Alt dette må kunne overvåkes og oppdateres i takt med trusselbildet. Desverre finnes en god del utstyr som ikke lar seg oppgradere, en utfordring bransjen må ta tak i snarest.


Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner, hjelpemidler og andre løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig om man er syk, bevegelseshemmet eller når man blir gammel.

Et smarthus er et godt eksempel på teknologi i denne kategorien. Man kan få oversikt og styre sentrale funksjoner fra sengen eller sofaen. Sensorer og automatikk varsler, tilrettelegger og gjør hverdagen enklere og tryggere.

Eaton xComfort og Smart Home Controller - Husets hjerne

Jeg startet med Eaton xComfort for over 10 år siden. Primært for lysstyring den gangen. Utvidet senere med varmestyring. Det var derfor naturlig å bygge videre på dette når alt skulle automatiseres med forskjellige sensorer og sentral styringsenhet.

Eaton Smart Home Controller
er i praksis en liten datamaskin som utvider funksjonaliteten til en xComfort installasjon. Den kommuniserer trådløst med alle xComfort komponentene og gir automatisk styring av lys, varme, ventilasjon, kamera, alarm funksjoner med mere. Smart Home Controller har enkel betjening med smarttelefon og nettbrett. Det er ingen løpende kostnader (abonnement) for fjernstyring via Smart Home Controller. 

I tillegg til Eaton Smart Home Controller finnes også Sensio X1 tilpasset xComfort installasjoner. Maskinvaren er identisk, men programvaren og funksjonalitet er litt er forskjellig. Denne siden omhandler kun Eaton Smart Home Controller.


Smarte sensorer holder vakt


Med xComfort og Smart Home Controller har du til en hver tid full oversikt og varsling til smarttelefon, epost eller SMS om noe skulle skje. Sensorer sjekker kontinuerlig vinduer, dører, bevegelse, vannlekkasje, frostfarlige temperaturer, røykutvikling etc. Du kan også visuelt sjekke ved hjelp av webkamera.

I tillegg til automatisk styring av lys og varme, kan du også fjernstyre annet elektrisk utstyr som f.eks. vannpumper og stikkontakten på kjøkkenet eller vaskerommet slik at du kan kutte strømmen til kaffetrakteren eller strykejernet. Det er bare fantasien som setter grenser for hva som er mulig.
Men som jeg har skrevet tidligere, bare fordi noe er teknisk mulig, betyr det ikke at man skal gjøre det. Man bør ha brukervennlighet i fokus.  Brukeren skal ikke tilpasse seg teknologien.

ENØK gevinst

En slik installasjon koster en del penger, men det gir utslag på strømregningen. ENOVA gir også støtte til slike installasjoner i boliger. Grafen under viser mitt strømforbruk før og etter installasjon av Eaton Smart Home Controller. Systemet ble installert i slutten av januar 2014 og tallene fra februar og utover viser tydelig effekten av smartere styring av boligen.


Mitt smarthus er integrert mot strømmåleren, slik at jeg får kontinuerlig oversikt strømforbruket. Man blir veldig  bevisst på forbruket når det blir så synlig. Det er ikke bare en faktura i posten, men en detaljert graf som viser strømforbruket time for time. Du kan også få oversikt over toppforbrukerne av strøm slik bildet under viser.Mine erfaringer med xComfort og Smart Home Controller


Jeg har nå brukt xComfort i over 10år og Smart Home Controller over tre år. Systemet går stabilt og er enkelt å betjene. Smart Home Controller har fått flere oppdateringer underveis for å støtte nye xComfort komponenter og gi ny funksjonalitet.
Den største styrken er svært god kvalitet og den tette integrasjonen mellom komponetene og Smart Home Controller. Når alt er fra samme produsent spiller ting svært godt sammen. Den største ulempen er at det ikke finnes noe åpent grensesnitt noe som gjør integrasjon av 3.part løsninger vanskelig.


+  Svært god kvalitet og stabilitet på xComfort komponenter.
+  Godt utvalg sensorer, brytere, dimmere og andre komponenter.
+  Enkel installasjon med ferdige funksjoner for de fleste oppgaver. Du slipper komplisert programmering.
+  Velfungerende varmestyring mot de fleste typer varmekilder.
+  Lysstyring med mange muligheter og funksjoner.
+  Smart dimmere som støtter både LED, sparepærer, halogen og glødelamper.
+  Enkelt å sette opp varsling til smarttelefon, epost og SMS.
+  Enkelt å lage styringsregler.
+  Ingen løpende kostnader (abonnement) for fjernstyring.
+  Kunnskap hos elektrikere rundt i landet.

-
  Pluggbare brytere og dimmere er store og klumpete. De bruker heller ikke den nye genrerasjonen aktuatorer.
-  Magnetbryter for vinduer og dører burde vært integrert sammen binærinngang i en og samme enhet.
-  Smart Home Controller og xComfort har ikke noe åpent grensesnitt. Vanskelig å integrere mot andre systemer.
Smart Home Controller historikk

Mars 2018 - Nyheter i Smart Home Controller versjon 2.2.3

• Automatisk omstart av kontroller ved heng i SHC programvare. Krever oppdatering av både SHC programvare og Linux OS.

November 2017 - Nyheter i Smart Home Controller versjon 2.2.2

• Feilrettelser


Oktober 2017 - Nyheter i Smart Home Controller versjon 2.2.1

• Mulighet til å definere SHC tidssone selv med lengde og breddegrad.
• En rekke feilrettelser.
• RF Firmware 2.21 (bugfix)


Mars 2017 - Nyheter i Smart Home Controller versjon 2.2

 

• Støtte for ny xComfort Room Controller Touch
Ny RF Firmware med støtte for Room Controller Touch
• Forbedret klimafunksjon med bla. egen gulvvarme funksjon

• En rekke feilrettelser til bla. klimafunksjon, kamerafunksjon og planner
• Forbedret og raskere komponent konfig fra SHC
• En rekke stabilitetsforbedringer
• Ny Linux kernel og boot loader

MRF 2.56 eller høyere er påkrevd for å bruke de nye Room Controller Touch termostatene. MRF 2.54 og nyere har også en ny krypteringsmekanisme for MRF og xComfort komponentene for å beskytte systemet bedre.
Siste versjon av MRF kan hentes fra Eaton Norge sin sin nettside.


Mars 2016 - Nyheter i Smart Home Controller versjon 2.1

 

• Støtte for ny xComfort Smart Dimmer
• Ny versjon av iOS og Android app
• Push meldinger til iOS og Android enhenter
Bedre kamera støtte med generisk driver
• Adaptive heating med learning mode
• Støtte for tilleggsfunksjonalitet via vouchers
• En rekke bugfixer og småforbedringer
• Ny RF firmware for å støtte nye aktuatorer

 

MRF 2.48 eller høyere er også påkrevd for å bruke de nye Smart Dimmerne. Siste versjon av MRF kan hentes fra Eaton sin Europeiske nettside.


Juli 2015 - Nyheter i Smart Home Controller versjon 2.0

Oppdatert og modernisert grensesnitt. Ustrakt bruk av ikoner for å symbolisere funksjonalitet.
Dashboard for enkel oversikt og sentralisert tilgang til viktig funksjoner uten å måtte klikke rundt i masse menyer.
Sone oversikt for rask status over alle rom (strømforbruk, temperatur, åpne vinduer etc).
Støtte for nye egenskaper i 2.generasjon aktuatorer (lock, unlock, overload etc.).
Alarmfunksjon* så man slipper å lage en masse makroer selv
Støtte for virtuelle markører/komponenter med logikk- og matematiske funksjoner.
Støtte for flere temperatursensorer i samme rom. Bla. gulvfølger under tregulv for å begrense temperatur.
Snittemperatur fra flere sensorer vha.virtuelle markører.
Simulere at noen er hjemme. Lys / radio slår seg av og på til forskjellige tider hver dag.
Støtte for flere ukeprogrammer.
Automatisk aktivisering av et fritt valgt ukeprogram innenfor en gitt periode.
Enklere oppsett av SHC fra MRF
Enklere oppsett av SHC fra web klient
Detaljert informasjon om status på komponenter med sist mottate meldinger etc fra SHC web gui.
Raskere respons fra web grensesnitt og nettbrett/smarttelefon.
Utvidet logging og diagnose funksjon.
Forbedret stabilitet.


Mitt oppsett med Smart Home Controller

Hva kan du gjøre selv ?

De fleste velger  en elektriker som kan levere et komplett system, inkludert oppsett og programering av smarthus kontrolleren.

For teknisk kompetente er det mulig å gjøre noe selv, men avtal dette med elektrikeren før du setter i gang. Installasjon av batteriforsynte sensorer og brytere, samt programering og oppsett av smarthus kontrolleren har du lov til å gjøre selv. Men det krever god teknisk innsikt og systematisk jobbing. Fast 230V installasjon må utføres av autorisert elektriker.

Uansett om du skal gjøre noe selv eller sette bort hele installasjonen kan du bruke denne siden som inspirasjon.


Hva trenger du?

- Eaton xComfort USB programmeringsgrensesnitt - CKOZ-00/13  og MRF programvare (hentes gratis her)
- Eaton xComfort brytere, aktuatorer og sensorer
- Eaton Smart Home Controller - CHCA-00/01


Utover dette trenger du en nettverksforbindelse ut, vanlig bredbånd eller mobilt bredbånd.

Ønsker du kameraovervåkning så trenger du nettverkskamera som støttes av Eaton Smart Home Controller. Jeg har selv brukt modeller fra Axis og Hikvision.

Smarthus forumet på
Byggebolig.no være nyttig hvis du går i gang med SHC. Har kan du utveksle erfaringer med andre SHC eiere i Norge.


Komponenter som inngår  i mitt prosjekt

xComfort USB programmeringsgrensesnitt  CKOZ-00/13
Eaton Smart Home Controller CHCA-00/01
Bryteraktuatorer for belysning

CSAU-01/01-10, CSAU-01/01-16

Dimmeaktuatorer for belysning

CDAU-01/02, CDAU-01/04 og CDAU-01/04-E
CDAP-01/11 (pluggbar)

Bryteraktuatorer for andre stikkontakter

CSAU-01/01-10IE

Trådløse lysbrytere

CTAA-01/04 (1-knapp) + vippe
CTAA-02/04 (2-knapp) + vipper
CTAA-04/04 (4-knapp) + vipper
CHSZ-12/03 (Fjernkontroll)

Varmeaktuator for Siemens/Dimplex Unique panelovner

CHAZ-01/01

Bryterakturator for varmekabler

CSAU-01/03 (allpolig)

Romtermostater med luftfuktighetsensor 

CRCA-00/05
CRCA-00/08 + 09 (Room Controller Touch)

Utendørs temperaturføler

CTEU-02/01 (temp. inngang)
CSEZ-01/01 (temp. føler)

Sensorer for vinduer

CBEU-02/02 (binærinngang)
CSEZ-01/06 (magnetbryter)

Sensorer for dører

CBEU-02/02 (binærinngang)
CSEZ-01/06 (magnetbryter)

Bevegelsessensorer

CBMA-02/01

Fukt/lekkasje sensorer

CSEZ-01/18 (fuktføler)
CBEU-02/02 (binærinngang)

Røykvarslere fra Deltronic CBEU-02/02 (binærinngang)
Deltronic CM02
Deltronic PHR1211
Energimålesensorer

CEMU-01/04 (skjult)

Pulsteller koblet mot strømmåler

CIZA-02/01 (pulsteller)
CMMZ-00/12 (strømforsyning)

Kamera fra Axis og Hikvision

Hikvision DS-2CD2532F-IWS
Hikvision DS-2CD2432F-IW
Axis M3025-VE + M3026-VE

 


Lysstyring med Eaton xComfort

Alle lyspunkter i leiligheten styres med trådløse xComfort brytere, xComfort fjernkontroll eller smarttelefon/nettbrett.  Disse kommuniserer med systemet og styrer lysene. En trykknapp kan påvirke flere lyskilder. En til mange eller mange til en. Eaton har flere typer trådløse brytere og dimmere tilpasset skjult installasjon og pluggbare enheter du kan installere selv.Den nye generasjonen universale xComfort Smart Dimmere gir jevn og flimmerfri dimming av tilnærmet alle dimbare lyskilder; LED, glødelamper, halogen og dimbare sparepærer. Ingen summing/brumming eller andre ulyder fra dimmeren. Den nye Smart Dimmeren fungerer helt ned mot 0W og krever ingen bunnlast.

Den nye generasjonen er mye slankere enn den forrige. Kun 18mm tykk slik at de lett får plass i de fleste vegg og takbokser. xComfort Smart Dimmeren leveres med ferdige profiler tilpasset ulike lyskilder, inkludert flere LED profiler. Man kan enkelt tilpasse dette og legge til flere profiler slik at man oppnår perfekt dimming av de fleste typer LED.

xComfort Smart Dimmere leveres i 250W utgaver med og uten energimåling og binærinnganger. Det finnes også 500W utgaver for montering over himling.
 
 


Trådløse brytere

Eaton xComfort har også et rikt utvalg av ulike trådløse brytere i mange farger. De monteres i standard 55x55 rammer fra f.eks Elko. Du får enkle, doble og 4-knapps brytere. 
Disse kan festes med skruer eller dobbeltsidig tape så du kan plassere dem over alt uten å strekke kabler. Skal man renovere eksisterende hus eller leiligheter kan dette være en svært nyttig egenskap. 

Bryterne kan du tilpasse interiøret. Jeg har brukt hvitt mot lyse vegger og antrasitt grå mot mørke vegger. Bryterne er
plassert hvor det er naturlig å finne dem.  Ved ytterdøren har jeg satt en bryter som slår av eller på normalbelysning i hele leiligheten. Det samme har jeg gjort ved sengen så man slipper å stå opp fordi man glemte å slå av lyset eller kaffetrakteren.

På stua og kjøkkenet er flere av lyskildene samlet i soner som kan styres individuelt.  Du kan også lage ulike lys-scenarios: full belysning, dempet, alt av, se på film etc.Du kan betjene individuelle lyskilder eller lage scenarios som styrer grupper av lys.

 

Betjening med nettbrett

Betjening av smarthuset kan gjøres fra brytere, fjernkontroller, smarttelefoner og nettbrett.Jeg kjører iPad i kiosk mode (guided access), slik at det er bare denne appen som er tilgjengelig for brukeren.

Jeg har brukt en iPad mini og X-Lock case + veggfeste fra Studio Proper. X-Lock case + feste koster rundt 275kr (fri frakt).
Du slipper store inngrep i veggen. Et par skruer holder.  Batteritiden er 3-4 uker før du må plugge i strøm for lading.

Det finnes også løsninger hvor man bygger inn iPad i veggen, med skjult strømtilførsel. iPort Control Mount er eksempel på dette,  men den koster fra 3500kr.


Varmestyring med Smart Home ControllerMed Smart Home Controller og xComfort Room Controller Touch kan du enkelt få oversikt og justere klimafunksjoner rom for rom. De fleste varmekilder støttes: panelovner, varmekabler og vannbåren varme.

Du kan se både faktisk- og innstilt temperatur, samt
endre klimainnstillingene direkte fra skjermen på Room Controller Touch eller fra app på nettbrett og smarttelefon. Betjening fra Room Controller Touch er svært nyttig når gjester eller andre som ikke kjenner styringssystemet vil tilpasse temperaturen. 

xComfort Room Controller Touch kommuniserer trådløst med resten av anlegget slik at du kan plassere den hvor du vil uten bruk av ledninger. Den har innebyggede sensorer for temperatur, luftfuktighet og lys*. Room Controller Touch kan også monteres på veggboks og har inngang for ekstern PT1000 temperaturføler. Den monteres i standard 55x55 rammer.
* Lyssensoren tilgjengelig via virtuell kanal på Smart Home Controller. Ikke støttet på Sensio X1.
Alle panelovner og varmekabler i min leilighet styres ved hjelp av Eaton Smart Home Controller. Eksisterende varmekabel-termostater er erstattet med Eaton xComfort bryteraktuatorer. Eaton Room Controller Touch  og Smart Home Controller styrer varmekabelfunksjonen. Man kan også bruke gulvsensor i tillegg til romføler. Fint om man har varme under parkettgulv og ønsker å begrense overflatetemperatur. Man kan også ha flere romfølere og bruke snittemperaturen.Dimplex panelovner med xComfort styreplugger

Panelovnene hjemme er utstyrt med xComfort styreplugger som avbildet til venstre.
Dør- og vindussensorer sørger for å sette panelovn i frostsikringsmodus hvis disse åpnes.

Bildet under viser en Dimplex Unique planelovn med xComfort styreplugg. Jeg har brukt Dimplex ovner av ulik størrelse i alle rom i leiligheten, bortsett fra bad og gang som har varmekabler.

NB! Dimplex produserer ikke Unique ovnene lengre
. Du kan bruke en standard xComfort aktuator koblet på 230V tilførselen til en vanlig panelovn istedet for styrepluggen avbildet her.

Du kan detaljert styre varmen rom for rom, og kun varme opp de delene av boligen som er i bruk.
Videre kan du lage ukeprogram med automatisk nattsenking og dagsenking.
Vindussensorer sørger automatisk for å slå av varmekilder mens man lufter, eller om døren står åpen.  Når du ikke er hjemme sette hele eller deler av boligen i frostsikringsmodus. Hvis temperaturen skulle falle under kritisk nivå kan du få melding om dette.


Fra SHC 2.0 dashboard kan du enkelt sette hele huset i ønsket modus, så du slipper å gjøre dette rom for rom.


Fra Zone Overview får du et raskt overblikk over alle rom, temperaturer og hvilken klimamodus de ulike rommene står i.
Åpne vinduer og dører, lys som står på og strømforbruk vises også i Zone Overview.

Oversikt over strømforbruk
Du kan få full kontroll på strømforbruket, time for time. Mange moderne strømmålere har en pulsutgang (S0 grensesnitt) bak plomberingen. Din strømleverandør kan bryte plomberingen og legge opp tilkobling for S0 signalet slik at man kan koble til en Eaton xComfort CIZE-02/01 pulstellerinngang. Denne vil kontinuerlig logge ditt totale strømforbruk og via Smart Home Controller gi deg fortløpende oversikt på nettbrett, smarttelefon eller PC.

Bildet under viser måleren fra Hafslund i leiligheten min. Fra Smart Home Controller setter du hvor mange pulser 1kW tilsvarer. Måleren fra Hafslund er 1000 pulser lik 1kW. Dette står normalt på måleren. Infratek som la ut S0 pulssignalet hadde også merket dette spesielt hos meg.
 

Du kan også sammenligne med forrige periode (dag, uke, måned eller år).
Du kan også sette xComfort energimålere på enkeltpunkter du vil overvåke spesielt. Bildet under er energiforbruket på varmtvannsberederen i min leilighet.Hva forbruker mest strøm.


Automatisering, sensorer, alarmer og kamera

Det meste kan automatiseres, det er bare fantasien som setter begrensninger her.

En rekke sensorer gir verdier som brukes til automatisk styring, samt varsling ved hendelser som røykutvikling, vannlekkasje, bevegelse, åpne vinduer og ytterdører. Med Eaton xComfort Smart Home Controller kan du lage ditt eget alarmopplegg.

Varsling sendes som push meldinger til Apple iOS og Android enheter, samt SMS og epost.  En hendelse kan automatisk slå på lys og starte videoopptak.

Her er lager jeg en regel som automatisk slår på alle lys og sender melding til telefon om røykvarslerne aktiveres.

 

Her er noen av de trådløse sensorene som finnes for xComfort:

- Bevegelse
- Vannlekkasje
- Røyk
- Dør og vindussensor
- Temperatur
- Luftfuktighet
- Luftkvalitet
- Lysføler
 

Noen av sensorene er avhengig av at man bruker en binærinngang i kombinasjon med sensoren (røyk, vann, vindu m.f.).

Røykvarslerne til Eaton kan ikke seriekobles, noe som er anbefalt av brannvesnet. Derfor bruker jeg Deltronic varslere som er koblet til Smart Home Controlleren via en CM02 koblet til en xComfort binærinngang. Varsler en, varsler alle.  SHC sender automatisk SMS og skrur på alle lys i leiligheten.Jeg bruker en kombinasjon av Deltronic PHR1211 (optisk + varme) og 10401 (optisk) varslere. 10401 er Clas Ohlson varianten av PR1211, den er kompatibel med både PHR, PR og CM02.

Eaton xComfort dimmere og brytere

Eaton har universal dimmere (250W og 500W), brytere (6A, 10A og 16A), routere og binærinnganger for skjult montering. Samt pluggbare dimmere og brytere for lamper og andre ting du måtte ha i stikkontakten.

 Kamera tilkoblet Smart Home ControllerRinger det på døren kan du enkelt sjekke hvem det er, før du åpner døren fra nettbrettet eller telefonen (krever elektrisk sluttstykke på døren).Oppsett av nettverkskamera mot Smart Home Controller er svært enkelt. SHC støtter grensesnitt mot Axis, Mobotix, Panasonic, SerComm, Zyxel, IPCam, Compro og kamera som støtter ONVIF standarden. SHC 2.1 har også en generisk driver som kan hente en strøm av jpeg bilder fra de fleste kamera.

Jeg har testet med flere Axis og Hikvision modeller. Axis M1045-LW (WiFi), Axis M1065-L (PoE) , Axis M1065-LW (WiFi), Axis M3005-V (PoE) og Axis M3026-VE (PoE). Axis M1045 og M1065 er svært kompakte kamera for bruk inne. Fungerer også i mørket med innebygget IR lys. Axis M3026-VE (PoE) er en utendørsmodell som tåler regn, snø og temperaturer ned mot -30 grader. Kvaliteten til Axis er meget god. Jeg har fortsatt et 10år gammelt kamera i drift.

Jeg har også testet diverse modeller fra Hikvision. Billige, men ikke like solide som Axis. Skal du bruke Hikvision kamera mot SHC må du bruke generisk driver, da Onvif ikke fungerer.Bildet under er et nedskalert bilde fra DS-2CD2532F-IWS. Hareungen som er avbildet var en hyppig gjest sommeren 2014.Oppsett av Eaton Smart Home Controller

Hjertet av systemet er Eaton sin xComfort Smart Home Controller - CHCA-00/01
Det er ikke store saken,  en liten boks på 10.5 x 11 x 3 cm.

Innmaten er fra Theobroma Systems, et design med Freescale Applications Processor (ARM basert), 256MB SDRAM, 2GB Flashminne og RF-interface. Programvaren bygger på ProSyst mellomvare med tilpasninger fra Eaton. Operativsystemet i bunn er Linux. ProSyst er en del av Bosch Group. De har spesialisert seg på mellomvare for smarthus / Internet of Things løsninger.

Bildet over viser et micro SD kortspor, dette er for å kunne legge inn igjen fabrikkopsett hvis noe feiler med programvaren.
Prosedyren er beskrevet i Eaton sin dokumentasjon, men restore SD kort er p.t. ikke tilgjengelig. Feiler en programvareoppdatering betyr det av SHC må tilbake til Eaton.

Smart Home Controller (SHC) kobler du til nettverket ditt og melder den inn i din xComfort installasjon med MRF programvare 2.56 eller høyere. Denne kan du laste ned fra Eaton Europa sine sider, under documentation og software. SHC vil automatisk oppdages av MRF når du scanner systemet for nye enheter. Du trekker forbindelser fra alle aktuatorer til SHC. Brytere kan også trigge events fra SHC, så du kan også trekke forbindelser fra disse til SHC. SHC vil også samle og rapportere batteristatus fra brytere den har forbindelse med.
 


Viktig info før du begynner

Les SHC FAQ og Release notes som dere finner på Eaton sine sider under Documents og FAQ:
http://www.eaton.eu/Europe/Electrical/ProductsServices/Residential/xComfort-RFSmartHomeSolutions/index.htm#tabs-11

Finner du feil eller ønsker å gi Eaton forslag til forbedringer finnes et eget "Issue Reporting Form" under FAQ på linken over.

Jobb systematisk og nøye, ha tolmodighet. Bruk en browser som er supportert (se FAQ).

Det er mange små detaljer så man kan fort glemme noe eller gjøre feil.
Feil forplanter seg. Har gjort feil instillinger i MRF fører dette til at funksjoner i SHC ikke fungerer som ønsket.
Ha tolmodighet!  Legger man til en ny komponent inn i en sone, kan det noen ganger ta litt tid før funksjonen er tilgjengelig for konfigurasjon.

Ikke gjør endringer før SHC er ferdig med oppstart/omstart (Mens power lampe lyser gult). Dette kan ta fra noen minutter opp til nesten en time. Ikke ta strømmen eller trykk reset mens SHC jobber.Forholdet mellom MRF og SHC

Det er viktig å forstå relasjonen mellom MRF og Smart Home Controller før du begynner. Gjør du endringer i MRF må disse eksporteres til SHC. Det samme gjelder om du gjør endringer i SHC (lager makroer, scener etc). Endringene i SHC må eksporteres ut og lagres til MRF.  Gjør du ikke dette vil du miste det du har laget i SHC neste gang til importerer en konfig fra MRF.

Oppsett i  MRF

Med Eaton sin MRF programvare setter man opp alle trådløse forbindelser mellom komponentene i installasjonen. Dette krever et eget USB programmeringsgrensesnitt (CKOZ-00/13). Den ferdige konfigurasjonen lastes ned til Smart Home Controlleren. Eaton MRF programvare kan du hente ned gratis her. Når forbindelsene er definert og konfigurasjonen lastet ned til SHC er du ikke avhengig av MRF for daglig drift av systemet.
Oppsett av SHC fra MRF

En viktig endring i SHC ver 2 er at du gjør grunnkonfig av Smart Home Controller fra MRF.
Her definerer du funksjonen til aktuatorer, binærinnganger etc. Du kan også spesifisere et nytt navn på komponenten om du ønsker det. Når du er ferdig med konfigurasjonen eksporterer du konfigurasjonen ut til en fil som du så importerer i SHC.

Gjør du endringer i SHC må disse importeres tilbake til MRF. Slik at MRF og SHC inneholder samme informasjon.
Fra SHC går du på menyen System -> Export/Import for å  importere konfig filen fra MRF.Gjør du endringer i SHC må disse importeres tilbake til MRF. Slik at MRF og SHC inneholder samme informasjon.

Først må eksportere din SHC konfig inn i MRF før du går i gang med endringer (1 & 2).
I nyere versjoner av MRF får du også spørsmål om dette når du starter MRF. Hent ned ny MRF om du ikke har dette allerede: http://www.xcomfort.no/installator/programvare/
Så gjør du det du skal gjøre i MRF før du lagrer (3) og eksporterer konfigurasjonen (4).
Fra SHC importerer du den oppdaterte konfigurasjonsfilen (5).


Oppsett av Room Controller Touch

NB! Du må oppgradere til MRF 2.56 og SHC 2.2X og SHC RF firmware 2.2X før du kan bruke Room Controller Touch.
NB! Oppgrader Room Controller Touch til Firmware versjon 1.17, den inneholder viktige feilrettelser. Finnes på eaton.eu sidene.

Før du trekker noen forbindelser. Høyreklikk på Room Controller Touch ikonet i MRF og velg Settings.
NB! Under mode velger du Smart Home Controller. Skal du bruke ekstern PT1000 føler må du også velge dette

Du kan også definere virtuelle brytere og timeout tid for baklyset på de andre to fanene.Strekk forbindelse fra Room Controller Touch til SHC. Strekk også forbindelser fra Room Controller Touch til lyskilder du ønsker de virtuelle bryterne skal styre. Strekk også forbindelser fra de virtuelle bryterne til SHC om du ønsker  å kunne trigge scener med disse. 

Varmeaktuatorer skal ikke kobles direkte til Room Controller Touch (RCT) når du bruker Smart Home Controller. Varmeaktuatorene kobles til SHC og styres via klimafunksjonen. RCT sender temperatur og fuktverdi som SHC bruker for å styre klima. RCT fungerer også som en fjernkontroll mot SHC så du kan overstyre og endre program fra den.Høyreklikk på SHC ikonet og velg settings. Her vil du se forbindelsene  mellom Room Controller Touch og SHC.
Temperatur, temperaturjustering (wheel), gulvføler, luftfuktighet og lysstyrke bruker virtuelle kanaler og deler samme datapunkt.

Klikk på eksporter konfigurasjon og importer denne filen til SHC. SHC vil etter dette reboote.
Vent til statuslampen lyser grønt før du går videre.


Når SHC er oppe å kjører igjen etter MRF import og omstart kan du sjekke om du ser  Room Controller Touch under SHC Diagnostics -> State of Devices. Det er også viktig at SHC mottar data, sjekk at feltene for temperatatur, luftfuktighet osv. har verdier. Mangler dette eller at du får en RF feil i SHC kan du prøve med en reboot av SHC som du gjør fra SHC Diagnostics -> System Status.  

Når Room  Controller Touch fungerer greit mot SHC melder du den inn i riktig sone og konfigurerer opp klimafunksjonen. Velg temperatursensor og luftfuktighetssensor fra Room Controller Touch i feltene for dette. Bruker du ekstern PT1000 føler vil denne også være tilgjengelig. Velges ekstern PT1000 som temperarutsensor vil displayet på Room Controller Tourch vise temperatur fra denne (styres fra SHC).

Du kan styre SHC klimafunksjon fra Room Controller Touch. Fra rekken av ikoner øverst ser du hvilken modus som er aktiv. Frostsikring, standby, økonomi eller komfort.
Zone Control Human Machine Interface er grensesnittet mellom SHC og Room Controller Touch (RCT). Endrer SHC klimamodus oppdateres displayet på RCT. Endrer du klimamodus fra RCT oppdateres dette på SHC. Ønsker du ikke denne koblingen dette fjerner du krysset nederst i klimafunksjonen.
  

 

Bruk av ekstern PT1000 sensor sammen Room Controller TouchI MRF kan du velge hvordan ekstern PT1000 sensor skal håndteres av SHC.
Velger du intern gulvsensor vil ekstern PT1000 være en ekstra beskyttelse mot for høy gulvvarme under f.eks parkett.
Innebygget romføler i Room Controller Touch vil være hovedsensor og det er temperatur fra denne som vil vises i displayet. PT1000 er en ekstra beskyttelse.

 
Du setter maks gulvtemperatur i feltet "Underfloor heating protection" i klimafunksjonen til den aktuelle sonen.

 

Velger du "normal  temperatursensor" vil PT1000 komme opp som en ekstra temperatursensor i SHC.
NB! Husk å strekk forbindelse i MRF mellom SHC og ekstern PT1000 sensor i RCT.

Velger man PT1000 fra klimafunksjonen er det denne som vil brukes for styring istedet for den innebyggede romføleren.
Displayet på Room Controler Touch viser også temperatur fra PT1000 istedet for den interne sensoren i denne modusen.
Verdiene fra alle Room Controller sensorene er tilgjengelig fra SHC GUI.


Oppsett av xComfort Smart Dimmer

xComfort Smart Dimmere kan tilegnes forskjellige profiler slik at man får perfekt dimming av alle LED lyskilder.

Man kan enkelt legge til egne profiler. I MRF verktøyet definerer man min- og max verdi, dimmetype og kurve. Dette varierer fra pære til pære. Noen kan dimmes svært lavt, andre ikke.  Max verdi er når full lysstyrke er oppnådd. En del LED trenger en høyere startspenning en hva pærens laveste dimmenivå er. Man kan definere dette i MRF. Da vil Smart Dimmeren øke startspenningen med 30% i en periode på n x 10ms som du definerer som en del av profilen.

Den ferdige profilen er perfekt optimalisert for din lyskilde. Dimme slider i Smart Home Controller vil også være tilpasset arbeidsområdet.


I bildet under har jeg laget profiler for noen LED pærer fra Clas Ohlson, IKEA, Osram, Megaman og Unilamp Luzense.

Unilamp Luzense Prismacob+ 6W GU10 pæren var svært bra. Jevn dimming over hele området. Lar seg dimme svært lavt. Pæren var også helt støyfri. WarmDim teknologien i Unilamp Luzense pæren gir et varmere lys når den dimmes ned, akkurat som halogenpærer. Fargegjengivelsen er også bra med RA 95+ i hele spekteret. Den var testens dyreste, men den er verdt pengene.

Av E27 pærene var Megaman 10.5W E27 Dim to Warm den beste. Jevn dimming, god farge og helt støyfri. Den var også den dyreste av E27 pærene.  


Jeg har også testet en Lumens 6W GU10 Infinity Switch pære og en SG Junistar Gyro 8W 2700k. Begge disse fungerte også helt fint. Lumens pæra kunne også dimmes svært lavt. SG Junistar Gyro 8W hadde litt høyt restlys.


Din egen LED profil er også tilgjengelig i SHC 2.1. Men du må lese inn profilen fra aktuatoren først. Velg "Read Current Profile" og trykk "Save" nederst i listen.

 
Nyttige tips


TIPS 1:
Jobb systematisk og nøye, ha tolmodighet. Bruk en browser som er supportert.


Det er mange små detaljer så man kan fort glemme noe eller gjøre feil.
Feil forplanter seg. Har gjort feil instillinger i MRF fører dette til at funksjoner i SHC ikke fungerer som ønsket.
Ha tolmodighet!  Legger man til en ny komponent inn i en sone, kan det noen ganger ta litt tid før funksjonen er tilgjengelig for konfigurasjon.
NB! Ikke gjør endringer før SHC er ferdig med oppstart/omstart (Mens power lampe lyser gult). Dette kan ta fra noen minutter opp til nesten en time. Ikke ta strømmen eller trykk reset mens SHC jobber.TIPS 2:
Endrer du på noe i MRF må du laste opp disse til xComfort enhetene, etter dette må du lage en oppdatert konfigfil og imporere til SHC. Endrer du på funksjonen til en komponent i SHC må du aktivisere dette (trykk save  nederst på skjermen).

Det samme gjelder for virtuelle markører. Lager du slike må du huske å trykke save nederst på skjermen. Systemet må gjøre en konfigurering og omstart før disse er aktive.
TIPS 3:
Ved styring av varme så må SHC få kontrollen over aktuatorene. 
Forbindelser fra romtermostater direkte til varmeaktuatorer eller aktuatorer tilkoblet varmekabler må fjernes. 
Opprett ny forbindelse fra aktuatorene direkte til SHC,  samt fra romtermostat til SHC.
Du lager en sone i SHC som inkluderer aktuatorer og romtermostat som skal operere sammen.
Romtermostat for sonen må settes til å sende temperaturverdi (ikke sjaltekommando), dette må gjøres fra MRF.
Gjør du ikke dette vil ikke klima funksjonen vises i den aktuelle sonen.

Sett også termostaten til å sende syklisk minst hvert 50min, hvis ikke kan man få timeout meldinger fra Smart Home Controller. Personlig har jeg satt denne verdien til 30min.

TIPS 4:

Hvis du skal endre en termostat fra send sjaltekommando til send temperaturverdi, må du først slette forbindelsen fra termostaten før du for lov til å endre.

TIPS 5:
Hvis SHC skulle slutte å fungere vil aktuatorer stå i sist kommuniserte posisjon. For varmekilder er dette uheldig og kan føre til overoppheting. Sett heller aktuatoren til å automatisk slå seg av etter 1 time etter siste melding fra SHC. Hvis ny melding uteblir slår den seg automatisk av. Under normal drift vil SHC sende melding minst en gang i timen.


TIPS 6:

Slik setter du opp vinduskontakter for automatisk utkobling (frostsikringsmodus) av varmekilde mens vindu står åpent :
Sett binærinngang til mode 2 (bryter).  Pass på at du kabler binærinngang rett, og tilknytter samme kanal i MRF.
Trekk forbindelse fra binærinngang til SHC (ikke romtermostat eller varmekilde)
Sett binærinngang til funksjon "Window" og kontakttype "Make Contact (NO)" i SHC (husk å aktiver innstillingen.

Funksjonen "Door" fungerer i skrivende stund ikke i klimafunksjonen (bug). En workaround er å lage en virtuell vinduskontakt som styres av den fysiske dørkontakten. Meld den virtuelle vinduskontakten inn i riktig sone, men skjul den fra status & report listen.
Da skal "WindowSensor" funksjonen dukke opp under klima i den aktuelle sonen.
Når vinduskontakten brytes vil alle varmekilder i den aktuelle sonen gå i frostsikringsmodus. Et eget vindus ikon vises i GUI.
Når vinduskontakten lukkes vil alle varmekilder i sonen gå tilbake til auto modus.

TIPS 7:

Skal du styre varmekabler fra SHC må du huske følgende.
Fra SHC -> System -> Devices må du sette bryteraktuator som er tilkoblet varmekabler til funksjon "Heating".
Lagre innstilling, så må du aktivere den fra "Activate" knappen som dukker opp.


TIPS 8:
Ved feilsøking er funksjonen "Vis trafikk" i MRF til god hjelp.
Her ser du om enhentene faktisk sender RF singnaler, og detaljer rundt konfigurasjonen.

TIPS 9:
Oppsett av nettverkskamera er veldig enkelt med Axis kamera. Med ONVIF kompatible kamera må du huske å sette første videostrøm til MJPEG. Bruker du HIKVISION kamera, der må velge generisk driver og bruke følgende URL:
/Streaming/channels/1/picture

TIPS 10:
Husk at det skal være minst 50cm avstand mellom SHC og en WiFi router. Ustabilt nettverk eller problematisk RF mottak på SHC kan skyldes at SHC er plassert for nær routeren.

TIPS 11:
Ikke gjør endringer mens SHC fortsatt booter (Status LED=Gul). Du også få advarsel om dette. En virtuell utgave av status LED er også synlig unger diagnose menyen. Vent til status LED blir grønn.TIPS 12:
Bruk hjelpemenyen fra SHC webgrensesnitt, den inneholder en utfyllende bruksanvisning for Smart Home Controller.

 

TIPS 13:
Når det gjelder lysstyring med Smart Home Controller er det noen ting man må ta hensyn til.
Hvis man fortløpende tildeler nye datapunktnummer til lysaktuatorer ved tilknytning til SHC vil man oppleve en forsinkelse på 1sek mellom hver lyskilde som trigges av en lysscene i SHC.
Hvis man derimot samler flere dimme aktuatorer under samme datapunktnummer vil disse dimme opp og ned samtidig. Du har fortsatt muligheten til å lage scenarios med individuell instilling per aktuator, men dette må du gjøre fra MRF og ikke SHC.  På denne måten kan du lage skreddersydde scenarios som du kan nå fra scenefunksjonen på SHC.

Fra MRF kan du lagre 4 lysnivåer per aktuator. Disse lagres under trykknappfunksjonene "Koble til", "Lysere", "Mørkere" og "Koble fra". Disse kan du igjen trigge fra SHC sin scenefunksjon.  Selv om aktuatorene i en gruppe deler samme datapunkt, kan du lage individuelle instillinger per. aktuator.

NB! Melder du en bryteraktuator inn i en lysgruppe som deler samme datapunktnummer, vil SHC håndtere hele gruppen som en bryteraktuator. Du mister da muligheten til 4 forhåndsdefinerte verdier. Hold derfor bryteraktuatorer utenfor en gruppe med dimmere.Ulempen med å samle flere lysaktuatorer under samme datapunkt er at man ikke får separate dimme slidere for hvert lyspunkt i SHC GUI. Du får 1stk slider som dimmer alle aktuatorer samlet under samme datapunkt. Om du har datapunkter ledig* kan du trekke en ekstra forbindelse fra utvalgte aktuatorer som du gir et unikt datapunkt.  Da får du i pose og sekk, men på bekostning av at du bruker opp datapunkter.  *SHC støtter opp til 99 datapunkter.

MRF konfigurasjonen under samler aktuatorene under samme datapunkt (#1) og i tillegg en separat forbindelse til Lys 3.
Fra SHC har du både kontroll over hele gruppen og Lys 3.
 

Her ser du hvordan er gruppe aktuatorer med datapunktnummer ser ut fra SHC webgrensesnitt. Du gir gruppen et navn og ser samtidig de individuelle aktuatorene.


Her er har jeg laget 4 scener som trigger lysgruppen: Natt (Switch off), Stemning (Darker), Dempet (Brighter) og Fullt lys (Switch On). Disse er også gjort tilgjengelig på SHC 2.0 Dashboard med egnede ikoner.  Et trykk påvirker alle lys i gruppen samtidig.

 

TIPS 14:
SHC har innebygget astro-ur som du kan bruke for å aktivisere heldelser i forhold til solnedgang og soloppgang.
Ønsker du å trigge på natten mellom solnedgang og soloppgang må du legge inn to linjer under conditions. 
TIPS 15:
2. generasjon bryter- og dimme aktuatorer har en egen funksjon som kan låse og åpne aktuatoren.
Kjekkt å ha hvis man ønsker å sperre for betjening av utvalgte aktuatorer fra trådløse brytere eller smarttelefon. Sperringen kan være permanent eller periodevis aktivert/deaktivert. Makroer og planner funksjon i SHC kan brukes for å styre dette. Man kan også definere en trådløs xComfort bryter som kan låse eller åpne. Mulighetene er mange.

I SHC grensesnitt vil aktuatoren få et eget
lock symbol og bryteren er dimmet ned. Den vil vise aktuatorens status, men kan ikke endres.


TIPS 16:
Til slutt... Bare fordi noe er teknisk mulig, betyr det ikke at man skal gjøre det.
Man bør ha brukervennlighet i fokus.  Brukeren skal ikke tilpasse seg teknologien.
Teknologien er noe som skal jobbe diskrè i bakgrunnen for å gjøre livet enklere.Eaton Smart Home Controller detaljer

Under SHC ZONES ser du hvilke komponenter som tilhører hvilken sone (rom)
Du kan endre det herfra eller fra MRF i ny utgave.
I oversikten "devices" vil du finne alle xComfort komponenter i installasjonen din.
Husk at bryteraktuatorer må defineres med den funksjonen de har, f.eks styring av lys, varme, kjøling, ventiler etc.
Det samme gjelder binærinnganger som som må tilegnes rett funksjon (dør/vindu sensor, bevegelse etc.).
Dette kan du gjøre både fra MRF og fra SHC.
Nytt i SHC 2.0 er Virtual Marker.  Dette er en kjekk egenskap som kan brukes til mye. Du kan f.eks bruke den til å huske status for en bryter. Samme funksjon kan også brukes til å lage en virtuell temperatursensor med snittverdi av flere andre temperatursensorer. Markørene kan brukes sammen scener og makroer, samt som grunnlag for styring av klimafunksjoner (varme, kjøling og ventilasjon).Det finnes 5 typer virtuelle markører.

Her er et eksempel på "Binary output" som gir deg en virtuell bryter i grensesnittet.
Under SHC FUNCTIONS bestemmer du hvilke funksjoner som skal gjelde for sonen.
Temperatur og klima-instillinger gjøres også herfra.

Nytt i SHC 2.0 er mulighet for gulvsensor i tillegg til romføler. Fint om man har varme under parkettgulv og ønsker å begrense overflatetemperatur.

Nytt i SHC 2.1 er adaptive heating med learning mode.

Som nevnt tidligere kan virtuelle markører brukes for å lage virtuelle temperatursensorer som viser snittemperatur fra flere fysiske sensorer. Disse kan brukes for styring av varme istedet for en tradisjonell fysisk romtermostat.

SHC PLANNER er automatisering av ditt smarthus.  Her beskriver du ukeprogram for varme, lys etc.

Nytt i SHC 2.0 er mulighet for flere programmer. Ukeprogram, ferieprogram etc.
Man man også automatisk aktivisere et program innenfor en gitt periode.
SHC 2.0 har også en "presence simulator" slik at lys ikke slår seg av og på til akkurat samme klokkeslett hver dag.
SHC SCENES & MACROS

Her lager du makroer, logikk og scener.
En scene kan også vises med egendefinert ikon på SHC dashbord siden (nytt i SHC 2.0).


SHC ALARM FUNKSJON

Dette er en ny funksjon i SHC 2.0

Her kan du sette opp alarmer, hvilke sensorer som skal trigge alarm og hvem som skal få melding. Du styrer dette enkelt direkte fra SHC 2.0 dashboard.
Oppgi IP, navn og passord og legg kamera til SHC. Støtter kamera UPnP dukker det sansynligvis automatisk opp i listen slik det gjorde hos meg.


Kamera melder du inn i ønsket sone og du klikker av "Camera" under fanen "Functions" i den aktuelle sonen.
Som en del av kamerafunksjonen kan du også velge aktuelle lyspunkter i sonen som du kan slå av og på fra smarttelefon grensesnittet.  En smart detalj, så du slipper å gå inn i andre menyer for å gjøre dette.
Generisk driver mot Hikvision 5.3 og høyere

Bruk: /Streaming/channels/1/picture

 

Om du bruker Hikvision kamera med firmware 5.50 eller høyere, må det gjøres en liten tilpasning for å kunne bruke generic driver i SHC. Gå til Network->Advanced Settings->Integration protocol.
Kryss av for Enable Hikvision-CGIMeldinger til epost , SMS, push til iOS og Andoid.
SHC kan også sende epost eller SMS (krever kjøp av ekstern tjeneste) ved hendelser.
Sett opp SMTP informasjon for epost og evt. Clickatell konto info for SMS.

Pushmeldinger til iOS og Andorid er nytt i versjon 2.1


SHC DIAGNOSTICS / STATUS

Her ser du en detaljert oversikt over alle enhetene med informasjon om status, når den sist var i bruk, batteriinfo etc.
 

SHC SYSTEM EXPORT/IMPORT

Her kan du ta backup av din SHC konfigurasjon og histordiske data (temperatur, strømforbruk etc). Andre prosjekter

Eaton xComfort på hyttaLes også om mitt baderomsprosjekt

Les også om mitt hytteprosjekt

 

Les også om mitt oppussing av kjøkken og stue prosjekt