Anneks 2017Etter snart 10 år med hytte har behovet for et anneks/gjestehytte meldt seg. Både for ekstra bodplass, men også for å huse et gjesterom med sofagruppe og sengeplasser. Greit å la gjester ha et sted å trekke seg litt tilbake når mange er på hytta samtidig.  Annekset vil også få sitt eget toalett. På endeveggen blir det en liten vedbod.

Tegningene er ferdig og plassering på tomten er bestemt. Jeg har også gjort avtale med entreprenør om grunnarbeider, grunnmur og råbygg.
Jeg tar det innvendige selv når råbygget står ferdig.

Annekset vil få et bruttoareal (BTA) på 39kvm.
Dagens parkeringsplass fjernes og ny lages på tunet mellom hytte og anneks. Dagens støttemur fjernes og ny støttemur lages opp mot vei.