Bygging av anneks 2017-2018
Etter snart 10 år med hytte har behovet for et anneks/gjestehytte meldt seg. Både for ekstra bodplass, men også for å huse et gjesterom med sofagruppe og sengeplasser. Greit å la gjester ha et sted å trekke seg litt tilbake når man er mange på hytta samtidig. Annekset vil også få eget toalett. På endeveggen blir det en liten vedbod/redskapsbod.

Annekset vil få et bruttoareal (BTA) på ca. 39kvm.
Jeg bygget videre på Autodesk Revit tegningene fra 2007 da hovedhytta ble bygget.Dagens parkeringsplass fjernes og ny lages på tunet mellom hytte og anneks. Dagens støttemur fjernes og ny støttemur lages opp mot vei.

Fremdrift

Juni 2017
Tegningene er ferdig og plassering på tomten er bestemt. Jeg har også gjort avtale med entreprenør om grunnarbeider, grunnmur og råbygg.
Jeg tar det innvendige selv når råbygget står ferdig.

Her er området som skal brukes til anneks og ny parkeringsplass.
14.august 2017
Byggesøknad for anneks godkjent av Vestre Slidre Kommune.
Grunnarbeidene har startet. Slamavskillertank tømmes og fjernes. Ny infiltrasjonsgrøft graves og ny tank monteres.