Smarthus på hytta

Av : Roger Samdal
Dato : August 2018


Ved hjelp av smarthusteknologi har jeg fått full kontroll og automatisk styring av det aller meste på hytta, uansett hvor jeg måtte befinne meg.

Målsetningen var klar: Automatisk styring av lys og varme, enkel betjening av dette lokalt og ikke minst fjernstyring fra nettbrett og smarttelefon. Økt sikkerhet med sensorer og automatisk varsling ved hendelser var også viktige aspekter ved denne løsningen, samt overvåkningskamera for enkel tilgang til live video fra hytta.

Kombinasjonen av smarte sensorer og automatikk skal gi en enklere hverdag, bedre komfort, ENØK gevinst samt økt sikkerhet.


 

Styring av varme, lys, ventilasjon og sikkerhetFull statusrapport fra hytta med Eaton xComfort

Du har forlatt hytta, men er ikke helt sikkert på at du lukket soveromsvinduet...
Skrudde du av vannpumpa?  Hva med kaffetrakteren? Låste du døra? Har uvedkommende vært inne i hytta?

Sensorer holder vakt

Du har til en hver tid full oversikt og varsling til smarttelefon, epost eller SMS om noe skulle skje.

Sensorer sjekker kontinuerlig vinduer, dører, bevegelse, vannlekkasje, frostfarlige temperaturer, røykutvikling etc. Du kan også visuelt sjekke hytta ved hjelp av webkamera.

I tillegg til automatisk styring av lys og varme, kan du også fjernstyre annet elektrisk utstyr som f.eks. vannpumper og stikkontakten på kjøkkenet slik at du kan kutte strømmen til kaffetrakteren. Det er bare fantasien som setter grenser for hva som er mulig.
God planlegging er viktig

Et smarthus bør være godt planlagt og kunne brukes av ikke tekniske brukere og besøkende som ikke kjenner til systemet. Sensorer, avanserte fjernkontroller og styring via smarttelefoner kan ikke erstatte tradisjonell betjening med brytere. Jeg bruker følgende kombinasjon:

- Tradisjonell betjening med brytere.
- Sensorer med regler som automatisk styrer lys, varme, ventilasjon og sikkerhet.
- Betjening fra smarttelefon og nettbrett.

Teknologien skal i størst mulig grad være usynlig.
Brukeren skal ikke tilpasse seg smarthytta, det skal jobbe diskrè i bakgrunnen for å gjøre ting enklere og tryggere.
ENØK gevinst

En slik installasjon koster en del penger, men det gir utslag på strømregningen. ENOVA gir også støtte til slike installasjoner i boliger. Grafen under viser mitt strømforbruk før og etter installasjon av Eaton Smart Home Controller. Systemet ble installert i slutten av januar 2014 og tallene fra februar og utover viser tydelig effekten av smartere styring av boligen.

Min smarthytte er integrert mot strømmåleren, slik at jeg får kontinuerlig oversikt strømforbruket. Man blir veldig bevisst på forbruket når det blir så synlig. Det er ikke bare en faktura i posten, men en detaljert som viser strømforbruket time for time. Du kan også få oversikt over toppforbrukerne av strøm slik bildet under viser.Eaton Smart Home Controller - Hytta's hjerne

Jeg bruker Eaton xComfort hjemme og har vært godt fornøyd med driftstabilitet og kvalitet. Det var derfor naturlig å bruke det samme på hytta. Det finnes mye xComfort kompetanse rundt om hos lokale norske elektrikere. Trenger man hjelp med konfigurering og installasjon får man lett tilgang til dette. Eaton xComfort er også trådløst slik at man enkelt kan installere xComfort i en eksisterende bolig eller hytte uten større inngrep.Eaton Smart Home Controller
er den sentrale styringsenheten. Den kommuniserer trådløst med alle xComfort komponentene og gir automatisk styring av lys, varme, ventilasjon, kamera, alarm funksjoner med mere. Smart Home Controller har enkel betjening med smarttelefon og nettbrett. Det er ingen løpende kostnader for fjernstyring med Smart Home Controller. 

Hva kan du gjøre selv?

De fleste velger  en elektriker som kan levere et komplett system, inkludert oppsett og programering av smarthus kontrolleren.

For teknisk kompetente er det mulig å gjøre noe selv, men avtal dette med elektrikeren før du setter i gang. Installasjon av batteriforsynte sensorer og brytere, samt programering og oppsett av smarthus kontrolleren har du lov til å gjøre selv. Men det krever god teknisk innsikt og systematisk jobbing. Fast 230V installasjon må utføres av autorisert elektriker.

Uansett om du skal gjøre noe selv eller sette bort hele installasjonen kan du bruke denne siden som inspirasjon.Hva trenger du?

- Eaton xComfort USB programmeringsgrensesnitt - CKOZ-00/13 og ERF programvare (hentes gratis her)
- Eaton xComfort brytere, aktuatorer og sensorer
- Eaton Smart Home Controller - CHCA-00/01

Utover dette trenger du en nettverksforbindelse ut.

Ønsker du kameraovervåkning så trenger du nettverkskamera som støttes av Eaton Smart Home Controller.
Jeg har selv brukt modeller fra Axis og Hikvision.


Mine erfaringer med xComfort og Smart Home Controller

Jeg har nå brukt xComfort og Smart Home Controller både hjemme og på hytta i halvannet år. Systemet går stabilt og er enkelt å betjene. Ny versjon av SHC programvare som kom juli 2015 har gitt systemet et vesentlig løft.

Oppsummert

+  Svært god kvalitet og stabilitet på xComfort komponenter.
+  Enkel installasjon med ferdige funksjoner for de fleste oppgaver. Du slipper komplisert programmering.
+  Velfungerende varmestyring mot de fleste typer varmekilder.
+  Lysstyring med mange muligheter og funksjoner.
+  Smart dimmere som støtter både LED, sparepærer, halogen og glødelamper.
+  Enkelt å sette opp varsling til smarttelefon, epost og SMS.
+  Enkelt å lage styringsregler.
+  Ingen løpende kostnader (abonnement) for fjernstyring.
+  Kunnskap hos elektrikere rundt i landet.


-  Magnetbryter for vinduer og dører burde vært integrert sammen binærinngang i en og samme enhet.

-  Smart Home Controller og xComfort har ikke noe åpent API. Vanskelig å integrere mot andre systemer.

Mitt oppsett for fjernstyring av hytta
Illustrasjonen over viser mitt oppsett på hytta med Eaton Smart Home Controller som kommuniserer med xComfort enhetene rundt om i hytta. Denne er igjen koblet mot Netcom sin 4G router som både gir meg generell nettilgang fra hytta, men også mulighet til å fjernstyre alt det tekniske hjemmefra eller andre steder.
Nettverkskamera er også koblet til 4G routeren via en PoE switch som både gir strøm og nettverksforbindelse ut til hvert kamera.


Komponenter som inngår i min installasjon
xComfort USB programmeringsgrensesnitt  CKOZ-00/13
Eaton Smart Home Controller CHCA-00/01
Bryteraktuatorer for belysning

CSAU-01/01-10

Dimmeaktuatorer for belysning

CDAU-01/04 (skjult)
CDAP-01/11 (pluggbar)

Bryteraktuatorer for andre stikkontakter

CSAU-01/01-10/10IE
CSAU-01/01-16

Trådløse lysbrytere

CTAA-01/04 (1-knapp) + vippe
CTAA-02/04 (2-knapp) + vipper
CTAA-04/04 (4-knapp) + vipper
CHSZ-12/03 (Fjernkontroll)

Varmeaktuator for Siemens/Dimplex Unique panelovner

CHAZ-01/01

Bryterakturator for varmekabler

CSAU-01/03 (allpolig)

Romtermostater med luftfuktighetsensor 

CRCA-00/05
CRCA-00/07 (ekstra funksjoner for Dimplex)

Utendørs temperaturføler

CTEU-02/01 (temp. inngang)
CSEZ-01/01 (temp. føler)

Sensorer for vinduer

CBEU-02/02 (binærinngang)
CSEZ-01/06 (magnetbryter)

Sensorer for dører

CBEU-02/02 (binærinngang)
CSEZ-01/06 (magnetbryter)

Bevegelsessensorer

CBMA-02/01

Fukt/lekkasje sensorer

CSEZ-01/18 (fuktføler)
CBEU-02/02 (binærinngang)

Røykvarslere fra Deltronic CBEU-02/02 (binærinngang)
Deltronic CM02
Deltronic PHR1211
Energimålesensorer

CEMU-01/04 (skjult)

Pulsteller koblet mot strømmåler

CIZA-02/01 (pulsteller)
CMMZ-00/12 (strømforsyning)

Kamera fra Axis og Hikvision

Hikvision DS-2CD2532F-IWS
Hikvision DS-2CD2432F-IW
Axis M3025-VE
+ M3026-VE


xComfort varmestyring

Alle panelovner og varmekabler i hytta styres ved hjelp av Eaton Smart Home Controller. Eksisterende varmekabel-termostater er erstattet med Eaton xComfort
varmeaktuatorer. Eaton Room Controller Touch  og Smart Home Controller styrer varmekabelfunksjonen. Man kan også bruke gulvsensor i tillegg til romføler. Fint om man har varme under parkettgulv og ønsker å begrense overflatetemperatur. Man kan også ha flere romfølere og bruke snittemperaturen.

De nye varmeaktuatorene er tilpasset de fleste typer varmekilder og finnes både for skjult montering og pluggbare. Den pluggbare varmeaktuatoren kan fint brukes med panelovner. En innebygget sikkerhetsfunksjon i varmeaktuatoren trer i kraft om styresignal fra kontroller uteblir. 
 Termostaten finnes også i antrasittgrå.

 
Du kan styre varmen rom for rom, og kun varme opp de delene av hytta som er i bruk.
Videre kan du lage ukeprogram med automatisk nattsenking og evt. dagsenking om det er ønskelig.
Vindussensorer kan sørge for å automatisk slå av varmekildene mens man lufter, eller om terassedøren står åpen.  Når du ikke er på hytta kan du sette hele eller deler av hytta i frostsikringsmodus. Hvis temperaturen skulle falle under kritisk nivå kan du få melding om dette.
Rask tilgang til klimainstillinger fra dashboard.


I Zone Overview får du et raskt overblikk over alle rom, temperaturer og hvilken klimamodus de ulike rommene står i.

 
xComfort lysstyring

De fleste lyspunkter i hytta styres med Eaton xComfort. Trådløse xComfort trykknapper kommuniserer med systemet og styrer lysene. En trykknapp kan påvirke flere lyskilder. En til mange eller mange til en.
En røykvarsler alarm vil automatisk slå på alle lys i hytta, mer om dette lengre nede på denne siden.Eaton xComfort Smart Dimmere gir jevn og flimmerfri dimming av tilnærmet alle dimbare lyskilder; LED, glødelamper, halogen og dimbare sparepærer. Ingen summing/brumming eller andre ulyder fra dimmeren. Den nye Smart Dimmeren fungerer helt ned mot 0W og krever ingen bunnlast.
Den nye generasjonen dimmere er mye mindre enn forrige generasjon. Den pluggbare er halvparten så stor. Dimmer for skjult montering er kun 18mm tykk slik at de lett får plass i de fleste vegg og takbokser. xComfort Smart Dimmeren leveres med ferdige profiler tilpasset ulike lyskilder, inkludert flere LED profiler. Man kan enkelt tilpasse dette og legge til flere profiler slik at man oppnår perfekt dimming av de fleste typer LED.

xComfort Smart Dimmere leveres i 250W utgaver med og uten energimåling og binærinnganger. Det finnes også 500W utgaver for skjult montering over himling. 
 Trådløse brytere

De trådløse bryterne kan leveres med  trykkplater og rammer i mange farger, slik at de lett kan tilpasses interiøret. Du kan også bruke Elko RS16 og Elko Plus rammer. Bryterne festes med dobbelsidig tape og trenger ingen kabler.  Dette gjør rehabilitering mye enklere. Dette er godt egnet i tømmerhytter hvor man slipper å dra ledninger langs eller i tømmerveggene.

Ved ytterdøren har jeg satt en bryter som slår av eller på normalbelysning i hytta. Det samme har jeg gjort ved sengen så man slipper å stå opp fordi man glemte å slå av lyset eller kaffetrakteren.I tillegg til veggbrytere har jeg en fjernkontroll for styring av lys.
 Fjernkontrollen over eller smarttelefon/nettbrett kan også styre ulike lys scenarios. F.eks normal belysning, dempet belysning, full belysning eller alle lys av.  Dette kan man tilpasse sine ønsker og behov.
Man kan også ha en hovedbryter ved utgangsdør som skrur av alle lys, samt utvalgte stikkontakter i hytta.


Smart Home Controller som alarmsystem

En rekke sensorer gir verdier som brukes til automatisk styring, samt varsling ved hendelser som røykutvikling, vannlekkasje, bevegelse, åpne vinduer og ytterdører. Med Eaton xComfort Smart Home Controller har jeg laget mitt eget alarmopplegg.

Varsling sendes både som SMS og epost.  En hendelse kan automatisk slå på lys og starte videoopptak. 
Skulle en vannlekkasje oppstå, kan du automatisk stoppe vanntilførselen ved hjelp av en xComfort vannlekkasje sensor og Smart Home Controller.  En regel i SHC vil automatisk slå av vannpumpen og varsle med SMS og epost. Sensoren vil også gi fra seg en kraftig pipelyd når den oppdager fuktighet.
Du kan også benytte en fjernstyrt magnetventil om du ikke har egen brønn med pumpe.
Bildet under er fra kjøkkenet på hytta hvor en fuktsensor er plassert på gulvet ved oppvaskkum og oppvaskmaskin.
xComfort bevegelsessensor i gangen på hytta. Denne varsler om uvedkommende er inne i hytta og kan også utløse SMS alarm og starte videoopptak.
xComfort røykvarsler
Bildet over viser en xComfort røykvarsler, men jeg bruker ikke denne på hytta lengre.
Eaton sine røykvarslere kan ikke seriekobles noe brannvesnet anbefaler.

Jeg bruker derfor Deltronic trådløsevarslere i alle rom samt en Deltronic CM02 trådløs mottaker som er koblet til en xComfort binærinngang. Hvis en røykvarsler piper vil alle pipe. Eaton Smart Home Controlleren vil også varsle med SMS og slå på lys i alle rom på hytta.

Jeg bruker en kombinasjon av Deltronic PHR1211 (optisk + varme) og 10401 (optisk) varslere.
10401 er Clas Ohlson varianten av PR1211, den er kompatibel med både PHR, PR og CM02.
Alarm ved strømbrudd
Siden Eaton Smart Home Controller ikke har noen inngbygget GSM sender og batteribackup bruker jeg en Ontech GSM 9035 som er koblet på strømforsyningen til SHC.  GSM9035 har innebygget GSM sender med nødstrøm og lever sitt eget liv selv om alt annet på hytta er dødt. Den vil automatisk gi beskjed ved strømutfall og når strømmen kommer tilbake igjen.

Jeg har også muligheten til å fjernstyre strøm av og på mot Smart Home Controlleren om det noen gang skulle bli nødvendig.
Eaton xComfort Sensorer


Her er noen av de trådløse sensorene som finnes for xComfort:

- Vannlekkasje
- Røyk
- Temperatur
- Luftfuktighet
- Luftkvalitet
- Lysføler
- Vind og regnsensor
- Bevegelsessensor
- Dør og vindussensor


Oversikt over strømforbruk

Du kan få full kontroll på strømforbruket, time for time. Mange moderne strømmålere har en pulsutgang (S0 grensesnitt) bak plomberingen. Din strømleverandør kan bryte plomberingen og legge opp tilkobling for S0 signalet slik at man kan koble til en Eaton xComfort CIZE-02/01 pulstellerinngang. Denne vil kontinuerlig logge ditt totale strømforbruk og via Smart Home Controller gi deg fortløpende oversikt av ditt forbruk.

Bildet under viser måleren fra Valdres Energi og Eaton CIZE-02/01 pulsmåler (montert under sikringsskapet).
Fra Smart Home Controller setter du hvor mange pulser 1kW tilsvarer. Måleren hytta er 500 pulser lik 1kW, måleren fra Hafslund hjemme i byen er 1000 pulser lik 1kW. Dette står normalt på måleren.
 


KameraovervåkningHytta har flere kamera inne og ute som automatisk sender bilder til fastsatte tider og hvis noe skulle hende (bevegelser, innbrudd etc.).  Jeg kan også koble meg opp å se på opptak eller live video fra hytta.

Mitt oppsett er basert på nettverkskamera fra Axis.  Dette er driftssikre kamera som finnes i både inne- og utendørsmodeller. Utendørsmodellene koster noe mer, men disse tåler både regn, snø og vintertemperaturer ned mot -40 grader.  Kameraene er svært lysfølsomme og kan ta video med bra kvalitet selv om det er mørkt ute.Bildet under er fra et Hikvision DS-2CD2432F-IW kamera, det er nedskalert fra full HD oppløsning.Bildet under er fra et Axis M3025-VE kamera, det er nedskalert fra full HD oppløsning.
Du kan se et oppdatert bilde under menyvalget
webkamera øverst til høyre på denne siden.

Hva som er lov og ikke lov i forhold til kameraovervåkning kan dere lese mere om i dette dokumentet fra datatilsynet:
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/veiledere/kameraovervaking/

-  Overvåkning av eget hus og hage er lov.
-  Å legge ut oversiktsbilder på nett som for eksempel viser offentlige områder er lov.
-  Snakk med naboen før du setter opp kamera. I hyttefelt kan andre hytter bli med på bildet.Eaton xComfort Smarthus i detalj

Besøk Smarthus siden min for enda flere detaljer rundt Eaton xComfort Smarthus.