Området rundt hytta
 


Utsikt fra hytta
Bildet fra webkamera oppdateres hvert 15. minutt i perioden 07:00-17:00.
Kameraet er rettet mot Jotunheimen, Bitihorn og Beitostølen.

      
 
Værstatistikk fra Beitostølen målestasjon

Den svarte streken
viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.
Den røde/blå streken
viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.
De røde/blå feltene
viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.
De lyseblå søylene
viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.

KILDE:  YR.NO