Utsikt fra Ulvhild mot Bitihorn og Beitostølen. Oppdateres hvert 15. minutt i perioden 07:00-17:00
  
Værstatistikk fra Beitostølen målestasjon

Den svarte streken
viser normalen (både nedbør og temperatur). På enkelte stasjoner er det foreløpig ikke utarbeidet normalverdier.
Den røde/blå streken
viser middeltemperatur over døgnet (som er utjevnet over 30 dager for å kunne sammenlignes med normaltemperaturen). Streken er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.
De røde/blå feltene
viser temperaturvariasjonene gjennom døgnet, med maks- og minimumstemperatur som endepunkter. Feltene er rød ved plussgrader, blå ved minusgrader.
De lyseblå søylene
viser total nedbør denne måneden. De svarte strekene som krysser dem er nedbørnormalen.
KILDE:  YR.NO